Hãy so sánh đặc điểm cấu tạo ngoài của bộ Ngỗng, bộ Gà, bộ Chim ưng, bộ Cú.

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 146 - sgk Sinh học 7

Hãy so sánh đặc điểm cấu tạo ngoài của bộ Ngỗng, bộ Gà, bộ Chim ưng, bộ Cú.

Bài làm:

Giải bài 1 trang 146 sgk Sinh 7 | Để học tốt Sinh 7

  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021