Sán dây có đặc điểm cấu tạo nào đặc trưng do thích nghi với kí sinh trong ruột người?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Sán dây có đặc điểm cấu tạo nào đặc trưng do thích nghi với kí sinh trong ruột người?

Bài làm:

Câu 1: Đặc điểm cấu tạo đặc trưng của sán dây thích nghi với kí sinh trong ruột người:

  • Chúng có cơ quan giác bám tăng cường (có 4 giác bám, một số có thêm móc bám).
  • Dinh dưỡng bằng cách thẩm thấu chất dinh dưỡng có sẵn có ruột người qua thành cơ thể, nên rất hiệu quả.
  • Mỗi đốt có một cơ quan sinh sản lưỡng tính.
  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021