Trình bày cấu tạo ngoài của cá chép thích nghi với đời sống ở nước

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 104 - sgk Sinh học 7

Trình bày cấu tạo ngoài của cá chép thích nghi với đời sống ở nước.

Bài làm:

Câu 2:

  • Mắt không có mí, có 2 đôi râu
  • Thân hình thoi, dẹp 2 bên phủ vảy xương xếp theo ngói lợp
  • Bên trong có da mỏng, có tuyến tiết chất nhày
  • Có 2 loại vây:
    • Vây chẵn: vây ngực và vây bụng
    • Vây lẻ: vây lưng, vây hậu môn, vây đuôi
  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021