Hãy kể tên một số Động vật nguyên sinh có lợi trong ao nuôi cá?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Hãy kể tên một số Động vật nguyên sinh có lợi trong ao nuôi cá?

Bài làm:

Câu 2: Động vật nguyên sinh có lợi trong ao nuôi cá: trùng roi, trùng giày, trùng lỗ, trùng cỏ,...

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021