Giải bài 12 sinh 7: Một số giun dẹp khác và đặc điểm chung của ngành Giun dẹp

 • 1 Đánh giá

Ngoài sán lá gan, sán lông, còn khoảng 4 nghìn giun dẹp khác, chủ yếu kí sinh. Vậy dựa vào các đặc điểm nào để nhận biết các loài thuộc ngành Giun dẹp?

A. Lý thuyết

I. Một số giun dẹp khác

 • Sán lá máu
  • Cơ thể phân tính
  • Luôn bắt cặp và kí sinh trong máu
  • Ấu trùng chui qua da và tiếp xúc với nước ô nhiễm
 • Sán bã trầu
  • Kí sinh ở ruột lợn, vật chủ trung gian là ốc
 • Sán dây
  • Kí sinh ở ruột non của người và cơ bắp trâu, bò
  • Mỗi đốt đều có cơ quan sinh dục lưỡng tính

II. Đặc điểm chung

 • Cơ thể dẹp, đối xứng 2 bên, phân biệt đầu - đuôi, lưng - bụng
 • Ruột phân nhiều nhánh, chưa có ruột sau và hậu môn
 • Một số giun dẹp lớn có thêm: giác bám, cơ quan sinh sản phát triển, ấu trùng phát triển qua nhiều vật chủ

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Sán dây có đặc điểm cấu tạo nào đặc trưng do thích nghi với kí sinh trong ruột người?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Sán lá gan, sán dây, sán lá máu xâm nhập vào cơ thể vật chu qua các con đường nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Nêu dặc điếm chung của ngành Giun dẹp. Tại sao lấy đặc điểm “dẹp" đặt tên cho ngành?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 7 bài 12: Một số giun dẹp khác và đặc điểm chung của ngành Giun dẹp


 • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021