Trình bày đặc điểm cấu tạo của dơi thích nghi với đời sống bay

 • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 161 - sgk Sinh học 7

Trình bày đặc điểm cấu tạo của dơi thích nghi với đời sống bay

Bài làm:

 • Đặc điểm:
  • Ăn sâu bọ, quả cây dùng răng phá vỡ lớp vỏ sâu bọ, quả
  • Cơ thể thon, nhỏ
  • Chi trước biến thành cánh
  • Chi sau yếu, bám vào cành cây
  • Đuôi ngắn
  • Không có đường bay rõ rệt

 • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021