Giải bài 33 sinh 7: Cấu tạo trong của cá chép

 • 1 Đánh giá

Sau khi thực hiện mổ cá, quan sát cấu tạo ngoài và trong của cá chép, bài 33 chúng ta khái quá, hệ thống lại thành kiến thức. Nội dung bài 33: Cấu tạo trong của cá chép. Sau đây, KhoaHoc tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải các câu hỏi.

A. Lý thuyết

I. Các cơ quan dinh dưỡng

1. Tiêu hóa

 • Hệ tiêu hóa phân hóa rõ rệt thành các cơ quan giúp tăng hiệu quả tiêu hóa.
 • Bóng hơi thông với thực quản bằng 1 ống giúp cá chìm nổi dễ dàng trong nước.

2. Tuần hoàn và hô hấp

 • Hệ tuần hoàn
  • Hệ tuần hoàn kín
  • Một vòng tuần hoàn
  • Tim 2 ngăn
 • Hệ hô hấp bằng mang

3. Bài tiết

 • Thận giữa làm chức năng lọc máu, thải các chất không cần thiết

II. Thần kinh và giác quan

 • Hệ thần kinh hình ống nằm ở phía lưng
 • Gồm:
  • Bộ não: hành khứu giác, thùy thị giác, tiểu não
  • Tủy sống
  • Các dây thần kinh

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 109 - sgk Sinh học 7

Nêu các cơ quan bên trong của cá thể hiện sự thích nghi với đời sống và hoạt động trong môi trường nước.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 1: Trang 109 - sgk Sinh học 7

Nêu các cơ quan bên trong của cá thể hiện sự thích nghi với đời sống và hoạt động trong môi trường nước.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 109 - sgk Sinh học 7

Hãy tìm hiểu và giải thích hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm ở hình 33.4 t và hãy thử đặt tên cho thí nghiệm.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 7 bài 33: Cấu tạo trong của cá chép


 • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021