Ở nước ta và địa phương em, nhân dân đang nuôi và khai thác loài tôm nào làm thực phẩm và xuất khẩu?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 76 - sgk Sinh học 7

Ở nước ta và địa phương em, nhân dân đang nuôi và khai thác loài tôm nào làm thực phẩm và xuất khẩu?

Bài làm:

Câu 3:

  • Ở vùng biển: nhân dân thường nuôi tôm sú, tôm hùm...
  • Ở vùng đồng bằng: nhân dân thường nuôi tôm càng và tôm càng xanh.
  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021