[Chân trời sáng tạo] Giải SBT KHTN 6 bài 23: Thực hành xây dựng khóa lưỡng phân

  • 1 Đánh giá

Giải SBT khoa học tự nhiên 6 bài 23: Thực hành xây dựng khóa lưỡng phân sách "Chân trời sáng tạo". KhoaHoc sẽ hướng dẫn giải tất cả câu hỏi và bài tập với cách giải nhanh và dễ hiểu nhất. Hi vọng, thông qua đó học sinh được củng cố kiến thức và nắm bài học tốt hơn.

Quan sát sơ đồ khoá lưỡng phân sau và hoàn thành các bài tập từ 23.1 — 23.3.

Câu 23.1. Hãy cho biết có mấy cặp đặc điểm được dùng để phân loại bốn loài sinh vật: cá, thằn lằn , hổ, khỉ đột,

Trả lời: Có 3 cặp đặc điểm

Câu 23.2. Hãy lập bảng liệt kê các đặc điểm để phân loại các sinh vật trên.

Trả lời:

Câu 23.3. Nhà phân loại học nào đề xuất phản loại sinh vật theo khoá lưỡng phân?

A.Linnaeus. B. Haeckel,

C. Whittaker. D. Aristotle.

Trả lời:
Chọn đáp án: A

Câu 23.4. Khi xây dựng khoá lưỡng phân để phân loại các đối tượng sinh vật, điều quan trọng nhất trong các bước xây dựng là gì?

Trả lời:

- Khi xây dựng khoá lưỡng phân để phân loại các đối tượng sinh vật, điều quan trọng nhất là xác định các đặc điểm đặc trưng của mỗi đối tượng vì đây là tiêu chí để phân chia sinh vật thành hai nhóm khác nhau cho đến khi mỗi nhóm chỉ còn lại một sinh vật duy nhất.

Câu 23.5. Dựa vào những cập đặc điểm nào để phân biệt bảy bộ côn trùng?

Trả lời:

Dựa vào những cặp đặc điểm sau để phân biệt bảy bộ côn trùng:

- Đặc điểm cánh: có cánh hoặc không có cánh, có một đôi cánh hoặc hai đôi cánh, cánh trước dạng sửng (cứng) hoặc cảnh trước dạng màng, có vảy hoặc không có vảy;

- Đặc điểm miệng: miệng kiểu vòi hút hoặc kiểu nhai nghiền;

- Đặc điểm bụng: cuối bụng con cái không có kim chích hoặc có kim chích.


  • 22 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021