[Chân trời sáng tạo] Giải SBT KHTN 6 bài 32: Thực hành quan sát và phân loại động vật ngoài thiên nhiên

  • 1 Đánh giá

Giải SBT khoa học tự nhiên 6 bài 32: Thực hành quan sát và phân loại động vật ngoài thiên nhiên sách "Chân trời sáng tạo". KhoaHoc sẽ hướng dẫn giải tất cả câu hỏi và bài tập với cách giải nhanh và dễ hiểu nhất. Hi vọng, thông qua đó học sinh được củng cố kiến thức và nắm bài học tốt hơn.

Câu 32.1. Những dụng cụ nào sau đây cần phải được chuẩn bị trước khi quan sát sinh vật ngoài thiên nhiên?

A. Ống nhòm, dao, kéo.

B. Máy ảnh, dao, kéo.

C. Máy ảnh, giấy, bút.

D. Máy ảnh, ống nhòm, giấy.

Trả lời:
Chọn đáp án: C

Câu 32.2. Hãy mô tả một vài câu về đặc trưng của địa điểm quan sát động vật ngoài thiên nhiên.

Trả lời:

Tuỳ vào địa điểm đến tham quan, có thể mô tả theo các tiêu chí sau:

- Đồng ruộng: Khí hậu, khoảng cách đến khu dân cư (m/ km), diện tích, động vật chủ đạo.

- Rừng trồng: Khí hậu, khoảng cách đến thành phố/ thị trấn/ thị xã (m/ km), diện tích, động vật chủ đạo.

- Vườn trường: Khí hậu, diện tích, các loại động vật sống trong vườn trường.

- Đồi núi: Khí hậu, khoảng cách đến thành phố/ khu dân cư (m/ km), diện tích, động vật chủ đạo (nếu có).

Câu 32.3. Hãy liệt kê những động vật mà em quan sát được tại địa điểm quan sát.

Trả lời: Em quan sát được động vật nào thì liệt kê động vật đó.

Câu 32.4. Chọn ra 4 đối tượng động vật mà em quan sát được, lập bảng mô tả các tiêu chí đặc trưng của mỗi đồi tượng đó theo mẫu sau:

Trả lời:

Câu 32.5. Hãy cho biết vai trò và tác hại của những động vật mà em quan sát được tại địa điểm thực hành bằng cách điền vào bảng sau:

Trả lời:


  • 101 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021