[Chân trời sáng tạo] Giải SBT KHTN 6 bài 45: Hệ mặt trời và ngân hà

  • 1 Đánh giá

Giải SBT khoa học tự nhiên 6 bài 45: Hệ mặt trời và ngân hà sách "Chân trời sáng tạo". KhoaHoc sẽ hướng dẫn giải tất cả câu hỏi và bài tập với cách giải nhanh và dễ hiểu nhất. Hi vọng, thông qua đó học sinh được củng cố kiến thức và nắm bài học tốt hơn.

Câu 45.1. Mặt Trời là một

A. vệ tinh.

B. ngôi sao.

C. hành tinh.

D. sao băng.

Trả lời:
Chọn đáp án: B

Câu 45.3. Với các hành tính sau của hệ Mật Trời: Hoả tinh, Kim tinh, Mộc tinh, Thổ tinh, Thuỷ tinh,Thứ tự các hành tỉnh xa dần Mặt Trời là

A. Thuỷ tinh, Kim tinh, Hoá tinh, Mộc tinh, Thổ tinh.

B. Kim tinh, Mộc tinh, Thuỷ tinh, Hoả tinh, Thổ tinh,

C. Hoả tinh, Mộc tinh, Kim tinh, Thuỷ tinh, Thổ tinh.

D. Thuỷ tinh, Hoả tinh, Thổ tinh, Kim tinh, Mộc tinh.

Trả lời:
Chọn đáp án: A

Câu 45.3. Khi nói về hệ Mặt Trời, phát biểu nào sau đây là sai?

A. Các hành tinh chuyển động quanh Mặt Trời theo cùng một chiều.

B. Sao chổi là thành viên của hệ Mặt Trời,

C. Hành tinh xa Mặt Trời nhất là Thiên Vương tinh,

D. Hành tinh gần Mật Trời nhất là Thủy tinh.

Trả lời:

Chọn đáp án: C

Câu 45.4. Một thiên thạch bay vào báu khí quyền của Trái Đất, bị ma sát mạnh đến nóng sáng và bốc cháy, để lại một vết sáng dài. Vết sáng này được gọi là

A. sao đôi.

B. sao chổi.

C. sao băng.

D. sao siêu mới.

Trả lời:
Chọn đáp án: C

Câu 45.5. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ “.. ” trong câu sau:

Mặt Trời và các ngôi sao là các thiên thể (1)... Các hành tinh (2)... ánh sáng mật trời.

Trả lời:
(1) tự phát sáng,

(2) phản xạ.

Câu 45.6. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ “.. * trong các câu sau:

a) Khoảng cách từ các hành tỉnh khác nhau tới Mặt trời là (1)... Hành tinh gần Mặt Trời nhất là (2) ..., hành tính xa Mặt Trời nhất là (3)...

b) Chu kì chuyển động của các hành tỉnh quanh Mặt Trời là (4)... Hành tinh càng xa Mật Trời thì chụ kì chuyến động quanh Mặt Trời của nó (5)...

Trả lời:

a) (1) khác nhau, (2) Thuỷ tinh, (3) Hải Vương tinh,

b) (4) khác nhau, (5) càng lớn.

Câu 45.7. Chọn các từ: Măt Trăng, Sao Thuỷ, Ngân Hà, Trái Đất, Mặt Trời đề điền vào cột 8 trong bảng sau:

Trả lời:

Câu 45.8. Trong sơ đó bên dưới là Mặt trời, Trái Đất và Sao Hoá. Chúng ta nhìn thấy Sao Hoả vì nó phản chiếu ảnh sáng từ Mặt Trời. Hãy vẽ đường đi của tia sáng khi chúng ta nhìn thấy Sao Hoả.

Trả lời:


  • 75 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021