[Chân trời sáng tạo] Giải SBT KHTN 6 bài 35: Lực và biểu diễn lực

  • 1 Đánh giá

Giải SBT khoa học tự nhiên 6 bài 35: Lực và biểu diễn lực sách "Chân trời sáng tạo". KhoaHoc sẽ hướng dẫn giải tất cả câu hỏi và bài tập với cách giải nhanh và dễ hiểu nhất. Hi vọng, thông qua đó học sinh được củng cố kiến thức và nắm bài học tốt hơn.

Câu 35.1. Hoạt động nào dưới đây không cần dùng đến lực?

A. Đọc một trang sách.

B. Kéo một gàu nước.

C. Nâng một tấm gỗ.

D. Đẩy một chiếc xe.

Trả lời:
Chọn đáp án: A

Câu 35.2. Một bạn chơi trò nhảy dây. Bạn đó nhảy lên được là do

A. lực của chân đấy bạn đó nhảy lên.

B. lực của đất tác dụng lên chân bạn đó.

C. chân bạn đó tiếp xúc với đất.

D. lực của đất tác dụng lên dây,

Trả lời:
Chọn đáp án: B

Câu 35.3. Treo vật vào đầu dưới của một lò xo, lò xo dãn ra. Khi đó

A. lò xo tác dụng vào vật một lực đấy,

B. vật tác dụng vào lò xo một lực nén.

C. lò xo tác dụng vào vật một lực nén.

D. vật tác dụng vào lò xo một lực kéo.

Trả lời:
Chọn đáp án: D

Câu 35.4. Khi có một lực tác dụng lên quả bóng đang chuyển động trên sân thì tốc độ của quá bóng sẽ

A. không thay đổi.

B. tăng dần.

C. giảm dần.

D. tăng dần hoặc giảm dần,

Trả lời:
Chọn đáp án: D

Câu 35.5, Khi người thợ đóng đinh vào tường thì lực nào đã làm định cắm vào tường?

Trả lời:
- Búa đã tác dụng một lực đẩy vào đInh khiến đinh cắm vào tường.

Câu 35.6. Lựa chọn các từ sau: lực kéo, lực nén, lực đẩy và điền vào chỗ trồng:

a) Bạn An đã tác đựng vào thước nhựa một ... làm thước nhựa bị uốn cong.

b) Để nâng tấm bê tông lên, cần cầu đã tác dụng vào tấm bê tông một...

c) Đầu tàu đã tác dụng vào toa tàu một...

d) Gió đã tác dụng vào dù của người nhảy dù một...

Trả lời:
a) lực nén. bị lực kéo.

c) lực kéo.

d) lực đẩy.

Câu 35.7. Biếu diễn các lực sau với tỉ xích 1 cm ứng với 2 N.

a) Lực F, có phương ngang, chiều từ trái sang phải, độ lớn 4 N.

b) Lực F, có phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống, độ lớn 2 N.

c) Lực F, có phương hợp với phương ngang một góc 45°, chiều từ trái sang phải, hướng lên trên, độ lớn 6N.

Trả lời:
Biểu diễn các lực sau với tỉ xích 1 cm ứng với 2 N:

Câu 35.8. Nếu hướng và độ lớn các lực trong hình về sau, cho tỉ lệ xích 1 cm ứng với 10N.

Trả lời:

  • Ở hình a) lực tác dụng vào vật A có độ lớn 30 N, có hướng nằm ngang từ trải sang phái.
  • Ở hình b), lực tác dụng vào vật B có độ lớn 20N, có hướng thẳng đứng từ dưới lên,

  • 78 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021