[Chân trời sáng tạo] Giải SBT KHTN 6 bài 30: Thực hành phân loại thực vật

  • 1 Đánh giá

Giải SBT khoa học tự nhiên 6 bài 30: Thực hành phân loại thực vật sách "Chân trời sáng tạo". KhoaHoc sẽ hướng dẫn giải tất cả câu hỏi và bài tập với cách giải nhanh và dễ hiểu nhất. Hi vọng, thông qua đó học sinh được củng cố kiến thức và nắm bài học tốt hơn.

Cho các thực vật sau: cây bợ nước, cây hoa tigôn, cây vận tuế cây thông 2 lá, cây dâu tằm, cây bắt ruồi, cây hồ tiêu, cây dưa leo, cây hoa quỳnh, cây rêu tường, dây tơ hồng, cây hành tây.

Hãy hoàn thành các bài tập từ 30.1 đến 30.3.

Câu 30.1. Sắp xếp các đại điện sinh vật trên vào các nhóm thực vật đã học theo mẫu sau:

Trả lời:

Câu 30.2. Cho biết các đại diện trên sống ở những môi trường nào bằng cách điền vào bảng theo mẫu sau:

Trả lời:

Câu 30.3. Trong các nhóm sinh vật trên, nhóm nào đa dạng nhất?

Trả lời:

- Trong các nhóm sinh vật trên, thực vật hạt kín đa dạng nhất, chiếm ưu thế khắp các dạng môi trường sống và trở thành nhóm chiếm ưu thế nhất trong giới Thực vật.

Câu 30.4. Hãy tìm xung quanh em một số thực vật có rễ, thân, lá biến dạng.

Trả lời:

Câu 30.5. Hãy xây dựng khoá lưỡng phản cho các thực vật sau: cây hoa phượng, cây hoa mười giờ, cây hoa hồng gai, cây thông.

Trả lời:


  • 34 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021