[Chân trời sáng tạo] Giải SBT KHTN 6 bài 8: Sự đa dạng và các chất cơ bản của chất. Tính chất của chất

  • 1 Đánh giá

Giải SBT khoa học tự nhiên 6 bài 8: Sự đa dạng và các chất cơ bản của chất. Tính chất của chất sách "Chân trời sáng tạo". KhoaHoc sẽ hướng dẫn giải tất cả câu hỏi và bài tập với cách giải nhanh và dễ hiểu nhất. Hi vọng, thông qua đó học sinh được củng cố kiến thức và nắm bài học tốt hơn.

Câu 8.1. Đặc điểm cơ bản để phân biệt vật thể tự nhiên và vật thể nhân tạo là

A. vật thế nhân tạo đẹp hơn vật thế tự nhiên.

B. vật thể nhân tạo do con người tạo ra.

C. vật thể tự nhiên làm từ chất, còn vật thể nhân tạo làm từ vật liệu.

D. vật thể tự nhiên làm từ các chất trong tự nhiên, vặt thể nhân tạo làm từ các chất nhân tạo.

Trả lời:
Chọn đáp án: B

Câu 8.2. Đặc điểm cơ bản để phân biệt vật thể vô sinh và vật thể hữu sinh là:

A. vật thế vô sinh không xuất phát từ cơ thể sống, vật thể hữu sinh xuất phát từ cơ thể sống.

B. vật thể vô sinh không có các đặc điểm như trao đổi chất và năng lượng, sinh trưởng và phát triển, sinh sản, cảm nghĩ, còn vật thể hữu sinh có các đặc điểm trên.

C. vật thể vô sinh là vật thể đã chết, vật thể hữu sinh là vật thể còn sống.

D. vật thể vô sinh là vật thế không có khả năng sinh sản, vật thể hữu sinh luôn luôn sinh sản.

Trả lời:
Chọn đáp án: B

Câu 8.3. Em hãy kể tên 4 chất ở thể rắn, 4 chất ở thể lỏng, 4 chất ở thế khí (ở điều kiện thường) mà em biết.

Trả lời:

- 4 chất ở thế rắn: Muối ăn, đường, nhôm, đá vôi;

- 4 chất ở thế lỏng như: cồn, nước, dầu ăn, xâng;

- 4 chất ở thế khí như: khí oxygen, khí nitrogen, khí carbon dioxide, hơi nước,

Câu 8.4. Em hãy mô tả 2 quá trình chuyến đổi từ thể rắn sang thể lòng và ngược lại mà em hay gặp trong đời sống.

Trả lời:

- Sự chuyển thể của mỡ lợn: Khi đun nóng, mỡ lợn chuyển dần từ thể rắn sang thế lỏng; khi để nguội và gặp lạnh, mỡ lợn lại chuyển từ thể lỏng sang thế rắn.

- Sự chuyển thể của nến: Khi đốt nóng, nến chuyến dần từ thế rắn sang thể lỏng; khi để nguội nến lại chuyển từ thể lỏng sang thể rắn.

Câu 8.5. Bạn An lấy một viên đá lạnh nhỏ ở trong tú lạnh sồi bỏ lên chiếc đĩa. Khoảng một giờ sau, bạn An không thấy viên đá lạnh đâu nữa mà thấy nước trải đều trên

mặt đĩa. Bạn An để luôn vậy và ra làm rau cùng mẹ. Đến trưa, bạn đến lấy chiếc đĩa ra để rửa thì không còn thấy nước.

a) Theo em, nước đã biến đâu mất?

b) Nước có thể tồn tại ở những thể nào?

c) Hãy vẽ sơ đồ mô tả sự biến đổi giữa các thể của nước?

d) Tại sao lại có hiện tượng nước trải đều trên mặt đĩa?

e) Nếu để một cốc có chứa đá lạnh bên trong, sau một thời gian thấy có nước ở bên ngoài cốc. Giải thích tại sao có hiện tượng đó.

Trả lời:

a) Nước đã bóc hơi mất nên không còn trên đĩa nữa.

b) Nước tồn tại ở 3 thể khác nhau: Thể rắn (viên nước đái, thể lông (nước trong địa), thể khí (hơi nước).

c) Sơ đồ:

d) Nước loang đều trên mặt đĩa vì các hạt liên kết lỏng lèo nên nó trượt đều ra.

e) Có nước bám bên ngoài cốc là do đá lạnh nên mới trường xung quanh cốc lạnh hơn làm hơi nước trong không khí ngưng tự thành nước lỏng mà tà nhìn thấy.

Câu 8.6. Hãy giải thích vì sao 1 mặt nước lỏng khi chuyển sang thể hơi lại chiếm thể tích khoảng 1300 ml (ở điều kiện thường).

Trả lời:

- Ở thể hơi (khí), các hạt cấu tạo nên chất chuyến động tự đo, khoảng cách giữa các hạt rất xa nhau làm thể tích hơi nước tăng lên rất nhiều so với thể lỏng.

Câu 8.7. Tất cả các trường hợp nào sau đây đều là chất?

A. Đường mía, muối ăn, con dao.

B. Con dao, đôi đũa, cái thìa nhóm.

C. Nhôm, muối ăn, đường mía.

D. Con dao, đôi đũa, muối ăn,

Trả lời:
Chọn đáp án: C

Câu 8.8. Tĩnh chất nào sau đây là tính chất hoá học của khí carbon dioxide?

A. Chất khí, không màu.

B. Không mùi, không vị.

C. Tan rất ít trong nước,

D. Làm đục dung dịch nước vòi trong (dụng địch calcium hydroxide).

Trả lời:
Chọn đáp án: D

Câu 8.9. Quá trình nào sau đây thể hiện tính chất hoá học?

A. Hoà tan đường vào nước.

B. Cô cạn nước đường thành đường.

C. Đun nóng đường tới lúc xuất hiện chất màu đen.

D) Đun nóng đường ở thể rắn để chuyến sang đường ở thể lỏng.

Trả lời:
Chọn đáp án: C

Câu 8.10. Hãy chọn cặp tính chất - ứng dụng phù hợp với các chất đã cho trong bảng dưới đây.

Trả lời:

- Dây đồng: TÍnh chất 3, ứng dụng b.

- Cao su: Tính chất 4, ứng dụng c.

- Nước: Tính chất 1, ứng dụng a.

- Cổ: Tính chất 2, ứng dụng d.

Câu 8.11. Các chất dưới đây tồn tại ở thế nào trong điều kiện thường? Hãy liệt kê một số tính chất vật lí của các chất đó.

a) Đường mia (sucrose).

b) Muối ăn (sodium chioride).

c) Sắt (iron).

d) Nước.

Trả lời:

a) Đường mía (sucrose/ saccharose): => Ở điều kiện thường nó tổn tại ở thể rắmn, là chất màu trắng (hông màu), vị ngọt, tan trong nước.

b) Muối ăn (sodium chioride): => Ở điều kiện thường nó tồn tại ở thể rắn, là chất màu trắng (không màu), vị mặn, tan nhiều trong nước.

c) Sắt (iron): => Ở đều kiện thường nó tồn tại ở thể rắn, màu trắng xám, dẫn điện, dẫn nhiệt tốt.

d) Nước: => Ở điều kiện thường nó tồn tại ở thể lỏng hoặc khí (hơi, là chất không màu, không mùi, không vị, có thể hoà tan được nhiều chất khác.

Câu 8.12. Theo hướng dẫn của giáo viên, bạn Hùng đã tiến hành làm thí nghiệm: Lấy một mẫu nhỏ với tới (calcium hydroxide) cỡ bằng hạt ngô cho vào cốc thuỷ tỉnh, cho tiếp vào cốc khoảng 50 ml nước cất và khuấy đều. Sau đó rớt toàn bộ dung dịch trong cốc vào phêu lọc đã đặt trên bình tam giác. Khoảng 15 phút sau, bạn Hùng thu được dung dịch trong suốt trong bình tam giác và còn một lượng vôi tôi trên phểu lọc. Bạn Hùng lấy dung dịch trong bình tam giác cho vào 3 ống nghiệm, mỗi ống khoảng 1ml rồi tiếp tục thí nghiệm. Ống nghiệm 1, bạn Hùng đun trên trên ngọn lửa đèn cồn đến vừa cạn. Kết quả là thu được chất rần màu trắng chính là với tôi. Ống nghiệm 2, bạn Hùng dùng ống hút và thối nhẹ vào. Kết quả là dung dịch trong suốt bị vẫn đục do calcium hydroxide tác dụng với khí carbon dioxide sinh ra calcium carbonate (chất rắn, màu trắng). Ống nghiệm 3, bạn Hùng đế vậy trong môi trường không khí. Kết quả là sau một thời gian ống nghiệm cũng bị đục dần, có lớp váng mỏng màu trắng chính là calcium carbonate nối trên bề mặt dung dịch.

a) Nêu một số tính chất vật lí của với tôi (cakium hydroxide) mà em quan sát được trong thí nghiệm.

b) Calcium hydroxide là chất tan nhiều hay tan Ít trong nước?

c) Ống nghiệm nào đã thể hiện tính chất hoá học của calcium hydroxide?

d) Từ kết quả ở ống nghiệm 2 và ống nghiệm 3,em có thể kết luận trong khôngmkhi có chưa chất gì?

Trả lời:

a) Calcilum hydroxice là chất rần, màu trắng, có thể hoà tan trong nước.

b) Calcilum hydroxide là chất tan ít trong nước vì đang còn một phần lớn không tan trên phêu lọc.

c) Ống nghiệm 2 và ống nghiệm 3 có xảy ra quá trình thể hiện tính chất hoá học vì có chất mới sinh ra.

d) Kết quả thí nghiệm ở ống 2 và ống 3 đều sinh ra caicdum carbonate chứng tỏ trong không khí có chứa carbon dioxide.

Câu 8.13. Đường saccharœse (sucrose) là nguồn cung cấp chất đinh dưỡng quan trọng cho con người. Đường saccharose là chất rắn, máu trắng, tan nhiều trong nước, đặc biệt là nước nóng, nóng chảy ở 185 °C, Khi đun nóng, đường saccharose bị phản huỷ thành carbon và nước. Người ta có thể sản xuất đường saccharose từ cây mía, cây củ cải đường hoặc cây thốt nốt. Nếu sản xuất từ cây mia, khi mía đến ngày thu hoạch, người ta thu hoạch mía rối đưa về nhà máy ép lấy nước mía, sau đó cô cạn để làm bay hơi nước sẽ thụ được đường có mâu nâu đỏ. Tiếp theo, người ta tấy trắng đường bằng khi suffur đioxdde để thu được đường trắng.

a) Em hãy chí tên vật thể tự nhiên, tên chất ở những từ in đậm trong đoạn văn trên.

b) Nêu các tính chất vật lí, tính chất hoá học của đường saccharose.

c) Nếu tấy trắng đường bằng khí sufur đioxide thì cơ sẽ không tốt cho môi trường. Do đó, công nghệ hiện đại đã làm trắng đường bằng biện pháp Đường secchasose khác. Em hãy tìm hiểu xem đó là biện pháp nào.

Trả lời:

a) Tên chất: sucrose, nước, sulfur dioxide;

- Tên vật thể: con người, cây mía, cây thốt nốt, củ cải đường.

b) Tính chất vật thể chất rắn, màu trắng, tan nhiều trong nước, nóng chảy ở 185^C

- Tính chất hoá học: Khi đun nóng chuyển thành than và hơi nước.

c) Ngày nay, người tA không tẩy trắng đường bằng khí sulfur dioside mà thường dùng than hoạt tính để làm trắng đướng vì nó đảm bảo an toàn cho sức khoẻ con người và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Câu 8.14. Hình dưới được chụp tại một con đường ở Ấn Độ vào mùa hè với nhiệt độ ngoài trời cỏ lúc lên trên 50C.

a) Theo em, hiện tượng nhựa đường như trên có thể gọi là hiện tượng gì?

bị Qua hiện tượng trên, em có kết luận gì về nhiệt độ nóng cháy của nhựa đường?

c) Em hãy đề xuất một giải pháp phú hợp nhất để "cứu" mật đường trong những trường hợp sáp xảy ra hiện tượng nhự trên.

Trả lời:

a) Hiện tượng nhựa đường chảy ra do nhiệt độ cao gọi là sự nóng chảy => Nhiệt độ nóng chảy của nhựa đường khá thấp, chỉ khoảng 50 ^C.

c) Giải pháp phủ hợp nhất có thể là tưới nước để giảm nhiệt độ mặt đường, tránh sự nóng chảy của nhựa đường.

Câu 8.15. Hãy gợi tên vật thể, tên chất trong các hình ảnh dưới đây:

Trả lời:

Hình 1: Vật thế là cái vỏ bút bi => nhựa.

Hình 2: Vật thể là cái cốc => thuỷ tỉnh.

Hình 3: Vật thế là cái lưỡii đao => sắt.

Hình 4: Vật thể là cái lốp xe => cao su.

Câu 8.16. Giấm ăn (chứa acetic acid) có những tính chất sau: là chất lỏng, không màu, vị chua, hoa tan được một số chất khác, làm giấy quỳ màu tím chuyển sang màu đỏ; khi cho giấm vào bột vỏ trứng thì có hiện tượng sủi bọt khi. Theo em, trong các tính chất trên, đâu là tính chất vật lí, đâu là tính chất hoá học của giấm ăn.

Trả lời:

- Tính chất vật lí chất lỏng, không màu, vị chua, hoà tan được mọt số chất khác.

- Tính chất hoá học làm giấy quỳ màu tím chuyển sang màu độ => khi cho giấm vào bột vỏ trứng thì có hiện tượng sỏi bọt khí,

Câu 8.17. Cho biết nhiệt độ nóng cháy của parafn (sáp nến) là 37 °C, của sulfur (lưu huỳnh) là 113 °C. Nếu trong phòng thí nghiệm không có nhiệt kế, chí có đèn cồn, nước và cốc thuỷ tỉnh, em hãy trình bày cách tiền hành thí nghiệm đề chứng tỏ parafn có nhiệt độ nóng chảy thấp hơn lưu huỳnh.

Trả lời:

- Đun cho nước chuẩn bị sôi rồi chia ra 2 cốc thuỷ tinh. Cho parafn vào cốc 1, lưu huỳnh vào cốc 2. => parafin chảy ra dạng lỏng, còn lưu hùynh vẫn nguyên thể rắn. Như vậy, parafin nóng chảy dưới 100 *C còn lưu huỳnh trên 100 *C.

=> parafn có nhiệt độ nóng chảy thấp hơn lưu hùynh.

Câu 8.18. Hãy giải thích tại sao khi nhiệt độ cơ thể càng cao thì cột thuỷ ngân trong nhiệt kế càng tăng lên.

Trả lời:

- Khi nhiệt độ cơ thể tăng cao thì khoảng cách giữa các hặt của chất thủy ngân tăng lên làm thể tích tăng lên =>chiều Cao của cột thuỷ ngân trong nhiệt kế cũng tăng lên.

Câu 8.19. Ghi đúng (Đ), sai (5) vào cột trống.

Trả lời:

Câu 8.20. Các quá trình thực tế đưới đây tương ứng với khải niệm nào trong số các khái niệm sau: Sự ngưng tụ; Sự đông đặc; Sự bay hơi; Sự nóng chảy; Sự sôi.

Trả lời:

Các quá trình tương ứng với các khái niệm:

1. Sự đông đặc.

2. Sự bay hơi và sự ngưng tụ.

3. Sự nóng chảy và sự đông đặc.

Câu 8.21. Khi ta đốt một tờ giấy (cellulose), tờ giấy cháy sinh ra khí carbon đioxide và hơi nước. Trường hợp này có được xem là chất chuyền từ thể rắn sang thể khí không? Giải thích.

Trả lời:

- Trường hợp này chất cellulose thế rắn bị đốt cháy chuyển thành chất khác tồn tại ở thế khí, Đây là hai thể của hai chất khác nhau nên không phải là sự

chuyển thể của chất.

Câu 8.22. Bạn Đức tiến hành thí nghiệm: Lấy một vỏ hộp sữa (bằng bìa carton) rồi cho nước vào tới gần đầy hộp. Sau đó, bạn đun hộp đó trên bếp lửa, hộp carton không chảy mà nước lại sôi.

a) Ở nhiệt độ nào thì nước sẽ sôi?

bị Khi nước sôi em sẽ quan sát thấy hiện tượng gì ở trên hộp sữa chứa nước?

c) Vỏ carton cháy ở nhiệt độ trên hay dưới 100 ^C?

d) Điều gì xảy ra nếu trong vỏ hộp sữa không chứa nước?

Trả lời:

a) Nước sôi ở 100^C

b) Có hơi nước bay lên.

c) Vỏ carton cháy ở nhiệt độ trên 100 %C vị ở 100°C nó vẫn bình thường.

d) Nếu trong hộp carton không chứa nước thì nó sẽ bị cháy vì nhiệt độ sẽ lên cao, đủ nhiệt độ chảy.


  • 147 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021