Chỉ ra hệ thống luận điểm và nhận xét về cách lập luận của Ru – xô trong đoạn trích Đi bộ ngao du.

  • 1 Đánh giá

g) Chỉ ra hệ thống luận điểm và nhận xét về cách lập luận của Ru – xô trong đoạn trích Đi bộ ngao du.

Bài làm:

- Hệ thống luận điểm của tác phẩm:

+ Đi bộ ngao du thú vị hơn đi ngựa vì có thể hoàn toàn tự do, thoải mái làm theo ý thích, không bị phụ thuộc vào ai hay điều gì.

+ Đi bộ ngao du là một dịp tuyệt vời để trau dồi, tìm hiểu kiến thức qua thực tế.

+ Đi bộ ngao du tốt cho sức khỏe và tinh thần của con người.

- Nhận xét về cách lập luận: Cách lập luận trên rất chặt chẽ, logic, tạo cho văn bản sự mạch lạc, thống nhất. Các luận điểm được sắp xếp theo trình tự từ yếu tố chính đến phụ, yếu tố quan trọng nhất được đưa lên đầu tiên.

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021