Chỉ ra và nêu tác dụng của từ Hán Việt trong đoạn trích:

  • 1 Đánh giá

D.Hoạt động vận dụng.

1. Chỉ ra và nêu tác dụng của từ Hán Việt trong đoạn trích:

Nhớ đêm ra đi đất trời bốc lửa

Bụi trường chinh phai bạc áo hào hoa.

Bài làm:

Từ Hán Việt: kinh thành, trường chinh, vạn dặm

=> Tác dụng: Tạo sắc thái trang trọng, nghiêm trang, biểu thị thái độ tôn kính, trân trọng, làm nổi bật ý nghĩ lớn lao về những người chiến sĩ anh dũng kiên cường

  • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN văn 9 tập 1