Chia sẻ những việc em đã làm để bảo quản đồ dùng gia đình:

  • 1 Đánh giá

3. Liên hệ

Chia sẻ những việc em đã làm để bảo quản đồ dùng gia đình:

Bài làm:

Những việc em đã làm để bảo quản đồ dùng gia đình: rửa chén sau khi sử dụng, quét nhà lau nhà thường xuyên, đồ dùng học tập dùng xong cất vào hộp bút. Đồ chơi cất gọn vào hộp sau khi sử dụng xong.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021