Trò chơi giải ô chữ:

  • 1 Đánh giá

Khởi động

Trò chơi giải ô chữ:

Bài làm:

1. Bảo tàng

2. Công viên

3. Bệnh viện

4. Rạp xiếc

Những nơi này đều có tên gọi chung là công cộng.

  • 78 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021