Chọn và viết các ý a, b, c, d, đ, e, g thích hợp vào hai sơ đồ để thể hiện mối quan hệ giữa các yếu tố tự nhiên với hoạt động sản xuất....

  • 1 Đánh giá

3. Hoàn thành phiếu học tập

Chọn và viết các ý a, b, c, d, đ, e, g thích hợp vào hai sơ đồ để thể hiện mối quan hệ giữa các yếu tố tự nhiên với hoạt động sản xuất ở đồng bằng duyên hải miền Trung?

a. Trồng mía

b. Đất pha cát

c. Khí hậu nóng

d. Sản xuất đường

đ. Chế biến thủy sản phát triển

e. Đánh bắt thủy sản phát triển

g. Biển, đầm, phá, sông có nhiều cá tôm

Bài làm:

  • 40 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Lịch sử và địa lí 4 VNEN