Chứng minh rằng hoạt động xuất, nhập khẩu của nước ta đang có những chuyển biến tích cực trong những năm gần đây?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 143 – sgk địa lí 12

Chứng minh rằng hoạt động xuất, nhập khẩu của nước ta đang có những chuyển biến tích cực trong những năm gần đây?

Bài làm:

Sự chuyển biến tích cực trong hoạt động xuất khẩu của nước ta:

  • Năm 1992, lần đầu tiên cán cân xuất nhập khẩu của nước ta tiến tới sự cân đối.
  • Từ năm 1990 đến này, giá trị xuất khẩu nước ta liên tục tăng, trong đó giai đoạn 2000 – 2005 là giai đoạn tăng mạnh nhất với 17,9%.
  • Các mặt hàng xuất khẩu tăng cả về số loại, số lượng và cơ cấu. Trong đó mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là hàng công nghiệp nặng và khoáng sản, hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp, hàng nông - lâm - thuỷ sản...
  • Thị trường tiêu thụ ngày càng được mở rộng, trong đó lớn nhất là Mĩ, sau đó là Nhật Bản rồi Trung Quốc…

Sự chuyển biến tích cực trong hoạt động nhập khẩu của nước ta:

  • Từ 1993 đến nay, nước ta tiếp tục nhập siêu nhưng bản chất khác so với trước thời kì đổi mới.
  • Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là nguyên liệu, tư liệu sản xuất và một phần nhỏ là hàng tiêu dùng. Thị trường nhập khẩu chủ yếu là khu vực châu Á – Thái Bình Dương…
  • Ngoài ra, hiện nay, nhờ các chính sách của Đảng và nhà nước trong việc kí kết, gia nhập các tổ chức thương mại…đã tạo ra một môi trường xuất nhập khẩu rộng lớn hơn. Giúp nước ta có thể buôn bán ở nhiều nước và khu vực trên thế giới.
  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Địa lí 12