Chúng ta nên học tập,tiếp thu những gì ở các dân tộc khác trên thế giới ? Nêu ví dụ.

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Chúng ta nên học tập,tiếp thu những gì ở các dân tộc khác trên thế giới ? Nêu ví dụ.

Bài làm:

- Chúng ta nên học tập các dân tộc khác:

  • Những thành tựu về khoa học kĩ thuật trên tất cả các lĩnh vực
  • Học tập trình độ quản lí
  • Văn hóa, giáo dục, nghệ thuật

- Ví dụ:

  • Sản xuất máy móc hiện đại
  • Điện tử viễn thông
  • Công nghệ cao
  • Lĩnh vực giao thông: đường, cầu cống, hầm…
  • Quy hoạch đô thị, kiến trúc hiện đại.
  • 19 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải GDCD 8