Hãy tìm một việc làm mà em cho là thiết thực nhất để góp phần xây dựng nếp sống văn hoá tại nơi em ở.

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Hãy tìm một việc làm mà em cho là thiết thực nhất để góp phần xây dựng nếp sống văn hoá tại nơi em ở.

Bài làm:

Hiện nay, đang là mùa hè, hiện tượng chập điện cháy nổ đang diễn ra nhiều nơi. Do đó, để mọi người, mọi nhà được an toàn, em đã cùng một số bạn tình nguyện đạp xe, phát bài tuyên truyền tiết kiệm điện và an toàn cháy nổ để mọi người được biết và phòng ngừa.

  • 42 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021