Cụm từ “vẻ đẹp quê hương” thường khiến em nghĩ đến điều gì?

  • 1 Đánh giá

Chuẩn bị đọc

Cụm từ “vẻ đẹp quê hương” thường khiến em nghĩ đến điều gì?

Bài làm:

Cụm từ “vẻ đẹp quê hương” gợi ra cho em là những khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp trên mọi miền đất nước từ thành thị đến thôn quê, từ miền núi đến đồng bằng

  • 86 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021