Cùng nghe bài hát và tr lời câu hỏi:

  • 1 Đánh giá

Khám phá

a. Cùng nghe bài hát và trả lời câu hỏi:

QUYỀN TRỂ EM

Nhạc và lời: Thịnh Vĩnh Thành

Là tuổi nhỏ hôm nay, là thể giới ngày mai.

Chúng em muốn tương lai, hành tỉnh luôn hoà bình.

Chúng em có quyền được vui chơi.

Chúng em có quyên được đến trường.

Chúng em có quyền được tham gia.

Phát triển sáng rực đường tương lai.

Những gì tốt đẹp nhất xin đành cho tuổi thơ.

Những gì tốt đẹp nhất xin dành cho chúng em.

Những gì tốt đẹp nhất xin đành cho tuổi thơ.

Những gì tốt đẹp nhất xin đành cho chúng em.

Những gì tốt đẹp nhất xin đành cho tuổi thơ.

Những gì tốt đẹp nhất xin đành cho chúng em...

a) Cảm nghĩ của em sau khi nghe bài hát?

b) Liệt kê tất cả những quyền mà trẻ em mong muốn được thê hiện trong bài hát trần.

b. Hãy đặt tên cho môi hình ảnh tương ứng với mỗi quyền của trẻ em dưới đây:

Bài làm:

a) Đây là một bài hát nói về quyền và mong ước của trẻ em.

b) Những quyền mà trẻ em mong muốn được thể hiện trong bài hát là : quyền được vui chơi, quyên được đến trường, quyền được tham gia Phát triển sáng rực đường tương lai.

b.

1. Quyền được bảo vệ sức khoẻ

2. Quyền được học tập

3. Quyền được phát triển năng khiếu.

4. Quyền được bảo vệ.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải GDCD 6 Cánh diều