Em quan sát được những hiện tượng nguy hiểm nào từ các hình ảnh trên?Những hiện tượng nguy hiểm đó gây ảnh hưởng đến con người như thế nào?

  • 1 Đánh giá

Khám phá

1. Nhận biết tình huống nguy hiểm từ thiên nhiên

Quan sát hình ảnh và trả lời câu hỏi:

a) Em quan sát được những hiện tượng nguy hiểm nào từ các hình ảnh trên?

b) Những hiện tượng nguy hiểm đó gây ảnh hưởng đến con người như thế nào?

c) Theo em, thế nào là tỉnh huống nguy hiểm từ thiên nhiên ?

Bài làm:

a) Những hiện tượng nguy hiểm là:

1. Rông, sấm sét

2. sạt nở

3. Lũ lụt

4. Hạn hán

b) Những hiện tượng nguy hiểm đó gây ảnh hưởng đến con người về sức khoẻ, tính mạng, tinh thần, tài sản.

c) Theo em, tình huống nguy hiểm là tình huống nguy hiểm bất ngờ do các hiện tượng tự nhiên gây ra, làm tổn hại đến tính mạng, tải sản của con người và xã hội.

  • 27 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải GDCD 6 Cánh diều