Các nhân vật trong ảnh trên đã làm việc như thể nào ?Tỉnh siêng năng, kiên trì được biên hiện như thể nào trong học tập, lao động và trong cuộc sống?

  • 1 Đánh giá

2. Biểu hiện của siêng năng, kiên trì

a, Các nhân vật trong ảnh trên đã làm việc như thể nào ?

b, Tỉnh siêng năng, kiên trì được biên hiện như thể nào trong học tập, lao động và trong cuộc sống?

Bài làm:

a, Các nhân vật trong ảnh trên đã làm việc vô cùng chăm chỉ.

b, Tính siêng năng, kiên trì được biên hiện trong học tập, lao động và trong cuộc sống là:

  • Trong học tập chăm chỉ học bài, làm bài tập về nhà và chăm chỉ lắng nghe cô giáo giảng bài.
  • Trong lao động chăm chỉ làm việc, kiên trì những cách làm mới, hiệu quả.
  • Trong cuộc sống luôn luôn cố gắng biến bản thân trở thành người tốt nhất, luôn trau dồi kiến thức hằng ngày, làm việc gì cũng làm đến cùng.
  • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021