Xây dựng thông điệp “Vì một trường học an toàn”. Mỗi nhóm xây đựng một thông điệp theo các nội dưng sau

  • 1 Đánh giá

Vận dụng

1. Em hãy sưu tầm các biện pháp ứng phó khí xảy ra các tình huồng nguy hiểm từ con người, ngoài những biện pháp mà em đã được học và lập thành cuồn sỏ tay cá nhân.

2. Vẽ bản đồ cảnh báo nguy hiểm trên đường từ nhà em đến trường học bằng cách:

Đánh dấu vào những địa đêm không an toàn và ghi chú (bắt nạt, trêu chọc, chặn đánh....).

Lưu ý những thời điểm không an toàn khi đi một mình.

Chú ý việc cân làm để đảm bảo an toàn.

3. Xây dựng thông điệp “Vì một trường học an toàn”. Mỗi nhóm xây đựng một thông điệp theo các nội dưng sau:

Các hành động gây nguy hiểm cho các bạn học sinh mà chúng tới đã chứng kiến là:...

Chúng tôi phản đối các hành động gây nguy hiểm đó, vì những hậu quả mà chúng có thẻ gây ra là:...

Chúng ta có thể cùng loại bỏ các hành động gây nguy hiểm đó bằng cách:...

Trình bảy, giới thiệu thỏng điệp của các nhóm.

Các nhóm bình chợn thông điệp hay nhất.

Bài làm:

1. Các biện pháp ứng phó nguy hiểm từ con người là:

Tìm kiếm phương án thoát khỏi tỉnh huống nguy hiểm:

Hét to, kêu cứu, tìm sự hỗ trợ của người lớn.

Đánh lạc hướng đối phương.

Gọi điện thoại cho người thân và các cơ quan hỗ trợ khẩn cấp (111,112, 113, 114, 115,...).

Chạy đến chỗ đông người để thoát khỏi đổi tượng gây nguy hiểm.

3. Hành động: Vì một trường học an toàn

Các hành động gây nguy hiểm cho các bạn học sinh mà chúng tôi đã chứng kiến là: bị bắt nạt, bị trộm,..

Chúng tôi phản đối các hành động gây nguy hiểm đó, vì những hậu quả mà chúng có thẻ gây ra là ảnh hưởng tới sức khoẻ và tinh thần, tính mạng.

Chúng ta có thể cùng loại bỏ các hành động gây nguy hiểm đó bằng cách: tuyên truyền đoàn kết, vui chơi lành mạnh an toàn giữa các học sinh.

  • 118 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải GDCD 6 Cánh diều