Những biểu hiện trên thể hiện tính cách gì?Bản thân em đã tự làm được những việc nào trong những việc trên.?

  • 1 Đánh giá

Khám phá

1. Sống tự lập

Quan sát và trả lời câu hỏi:

a. Những biểu hiện trên thể hiện tính cách gì?

b. Bản thân em đã tự làm được những việc nào trong những việc trên.?

c. Em hiểu thế nào là tự lập?

Bài làm:

a. Những biểu hiện trên thể hiện tính cách tự lập:

1) Học bài và làm bài tập

2) Đi học

3) Tưới cây

4) Gấp chăn màn

b. Bản thân em đã tự làm được tất cả những việc trên.

c. Tự lập là tự làm lấy công việc bằng khả năng, sức lực của mình.

  • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải GDCD 6 Cánh diều