Tìm những biểu hiện về việc tôn trọng sự thật. “Trao đổi, thảo luận nhóm về biểu hiện của tên trọng sự thật trong các trường hợp sau

  • 1 Đánh giá

Khám phá

1. Biểu hiện tôn trọng sự thật

a. Đọc cău chuyện và trả lời câu hỏi

GA-LLLÊ VẢ CHÂN LÍ “VÌ SAO TRẢI ĐẤT VẪN QUAY"

“Từ thời Hy Lạp có đại cho đến tận thẻ kí XVI, con người vẫn quan niệm rắng Trái Đất đừng yên, là trung tỉia của võ trụ. Mặt Trời. Mặt Trắng và các thiên thể khác quay quanh Trái Đất. Ga-li-lẻ (Galileo Gatilel) là mệt nhà thiên văn học. vật H bọc, toán học và triết học 1-ta-li-e (Halia). Ông đã ứng hộ quan đền cho rằng “Mặt Trời lá trung tâm của vũ trụ và Trái Đất cùng mọi hành tình đều quay xung quanh nó”. 'Tuy nhiên, trong thời kì Ga-li-lẻ sinh sông. quan đểm “Trái Đất là trong tâm của vũ trụ và luôn đứng yên” được coi là quan điểm chính thông trong xã hội. Tắt cả ý kiến phán bác lại đi đó đâu không được chấp nhận. Ví vậy, quan điểm mà Ga-li-lê ủng hộ rằng “Trái Đất mới là một hành tInh quay xung quanh Mặt Trời” là trả ngược với quan điểm này bị cho là chống đối. Vào ngày 22/6/1633, Ga-li-lê đã bị đưa ra trước toà án để xét xử. Tương truyền rắng, sau khi bước ra khỏi cửa toà án, ông đã tực tức nói to: "Dù sao Trái Đất vẫn quay!”.

  • Em hãy tìm ra từ ngữ nói lên “Sự thật” trong câu chuyện trên.
  • Câu nói nổi tiếng của Ga-li-lê “Dù sao Trái Đất vẫn quay" chứng tỏ ông là người như thế nào? Vì sao?

b. Tìm những biểu hiện về việc tôn trọng sự thật.

“Trao đổi, thảo luận nhóm về biểu hiện của tên trọng sự thật trong các trường hợp sau:

(1) Việc học sinh cần làm để thầy cô giáo biết, khi:

Ben ngôi bên cạnh hay nhìn bài của mình để được điểm tốt?

Một nhóm bạn mất đoàn kết, hoặc câi nhau?

Bạn thân của mình Không học bài, làm bài tập ở nhà?

(3) Việc học sinh cần làm để bố mẹ biết, khi :

Bị điểm kém trong học tập?

Bị bạn trong lớp, trong trường bắt nạt ?

(4) Việc em cần làm khi chứng kiến kẻ gian lấy trộm đỏ của người khác, hành vi cố tình: làm hỏng công trình công cộng...

Từ trao đổi trên, em hãy cho biết, tôn trọng sự thật có biểu hiện như thể nào trong cuộc sẳng”

Bài làm:

a.

  • Từ ngữ nói lên “Sự thật” trong câu chuyện trên trái đất quay quanh mặt trời.
  • Câu nói nổi tiếng của Ga-li-lê “Dù sao Trái Đất vẫn quay" chứng tỏ ông là người tôn trọng sự thật. Vì ông biết sự thật và nhất định phải khẳng định nó.

b. Biểu hiện về việc tôn trọng sự thật là:

Biểu hiện học sinh nói đúng sự thậi với thầy cô, bạn bè và những người xung quanh; người dân nói thật, cưng cấp đúng thông tin với những người có trảch nhiệm; nhận xét, đánh giá đúng sự thật, dù có thế không có lợi cho mình..

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải GDCD 6 Cánh diều