Qua thông tin trên, theo em siêng năng, kiên trì đã mang lại kết quả gì cho Ê-đi-xơn?

  • 1 Đánh giá

3. Ý nghĩa của siêng năng và kiên trì

a) Qua thông tin trên, theo em siêng năng, kiên trì đã mang lại kết quả gì cho Ê-đi-xơn?

b) Siêng năng, tiên trì có ý nghĩa như thể nào đối với mỗi cá nhân và xã hội?

Bài làm:

a, Qua thông tin trên, theo em siêng năng, kiên trì đã mang lại kết quả cho Ê-đi-xơn đã mang đến cho nhân loại ánh sáng đèn điện như ngày nay.

b, Siêng năng, tiên trì có ý nghĩa giúp con người thành công, hạnh phúc trong cuộc sống.

  • 55 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021