Hãy trao đổi với các bạn xung quanh và chia sẻ trước lớp: “Em mong ước mua một món đồ nhưng khỏng đủ tiền và cũng không muốn xin tiền bố mẹ. Em sẽ làm gì đề thực hiện được mong muốn đó?”.

  • 1 Đánh giá

Khởi động

Hãy trao đổi với các bạn xung quanh và chia sẻ trước lớp: “Em mong ước mua một món đồ nhưng khỏng đủ tiền và cũng không muốn xin tiền bố mẹ. Em sẽ làm gì

đề thực hiện được mong muốn đó?”.

Bài làm:

Theo em, em có thể xin đi làm thêm sau giờ học để kiếm tiền mua món đồ đó.

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021