Quan sát hình ảnh và trả lời các câu hỏi: Em hãy cho biết nhân vật trong mỗi trường hợp dưới đây la công dân nước nào? Vì sao?

  • 1 Đánh giá

Khám phá

1. Công dân của một nước

Quan sát hình ảnh và trả lời các câu hỏi:

Em hãy cho biết nhân vật trong mỗi trường hợp dưới đây la công dân nước nào? Vì sao?

1. Anh Mun sinh ra ở Xin-ga-po (Singapore) và lớn lên tại Mỹ. Năm 18 tuổi anh nhập quốc tịch Mỹ.

2. Chị Na-ta-sa (Natasa) sinh ra và lớn lên ở Nga. Năm 18 tuổi chị đến học đại học ở Pa-ri (Pháp) và vẫn mang quốc tịch Nga.

3. Chị Si-vam (Shivam) sinh ra và lớn lên ở Boơm-bay (Ấn Độ). Chị mang quốc tịch của cha mẹ là quốc tịch Án Độ.

4. Chị Lan Anh có cả cha và mẹ mang quốc tịch Việt Nam. Chị sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, mang quốc tịch Việt Nam.

Thế nào là công dân của một nước? Căn cứ vào đâu để xác định công dân của một nước ?

Bài làm:

1. Anh Mun công dân nước Mỹ.

2. Chị Na-ta-sa (Natasa) công dân nước Nga.

3. Chị Si-vam (Shivam) công dân Ấn Độ.

4. Chị Lan Anh công dân Việt Nam.

Công dân là người dân của một nước. Quốc tịch là căn cứ để xác định công đân của một nước, thể hiện mối quan hệ giữa Nhà nước và công dân nước đó.

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải GDCD 6 Cánh diều