Em hãy kể những việc làm của trường, lớp và nơi em sống góp phần bảo vệ và giáo dục trẻ em.

  • 1 Đánh giá

Luyện tập

1. Em hãy kể những việc làm của trường, lớp và nơi em sống góp phần bảo vệ và giáo dục trẻ em.

2. Trong các hành vi sau, hành vi nào đã thực hiện quyên trẻ em, hành vonào xâm phạm đến quyền trẻ em?

3. Trên một bài báo có đoạn tin vắn sau: “Bà Hải mở một quán giải khát tại trung tâm thị trấn. Quán của bà rất đông khách, ngoài những người trong thị trấn và khách đ đường qua lại, quản của bà luôn là đa điểm tập trung ăn chơi của nhớm trẻ em từ 12 - 15 tuổi trong vùng. Nhớm trẻ hay tập trung tại quán bà Hải vào mỗi buởi chiều để ăn uống và đánh bài. Một lần, nhóm trẻ đang ăn nóng, đánh bài thì công an ập vào giải tán và tiến hành lập biên bản xử phạt bà Hải”

a) Hãy nhận xét hành vì của bà Hải và nhóm trẻ trong tình huống trên?

b) Em sẽ làm gì nêu chứng kiên tình huống đó?

c) Theo em, việc công an đến lập biên bản bà Hải và giải tán nhóm trẻ là đúng hay sai. Vì sao?

Bài làm:

1. Những việc làm của trường, lớp và nơi em sống góp phần bảo vệ và giáo dục trẻ em là: lập hòm thư ý kiến, cho học sinh tham các buổi sinh hoạt tập thể.

2. Hành vi nào đã thực hiện quyền trẻ em:

  • Tổ chức việc làm cho trẻ em gặp khó khăn.
  • Thường tiêm phòng dịch bệnh cho trẻ em.
  • Tổ chức các hoạt động vui chơi cho trẻ em.

Hành vi nào xâm phạm đến quyền trẻ em:

  • Ngược đãi trẻ em
  • Bắt trẻ em bỏ học để lao động kiếm tiền.
  • Lôi kéo trẻ em tham gia vào tệ nạn xã hội.

3.

a. Hành vì của bà Hải và nhóm trẻ em là hành phi vi phạm pháp luật và vi phạm vào quyền trẻ em.

b. Nếu là em ở trong tình huống đó em sẽ khuyên các bạn không nên đến quán chơi bài. Báo cáo với cấp chính quyền.

c. Theo em, việc công an đến lập biên bản bà Hải và giải tán nhóm trẻ là đúng. Vì cần ngăn chặn những tệ nạn đến với trẻ em.

  • 78 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải GDCD 6 Cánh diều