Em mong muốn được như các bạn trong hinh không? Em còn mong muốn điều gì khác nữa?

  • 1 Đánh giá

Khởi động

Em mong muốn được như các bạn trong hinh không? Em còn mong muốn điều gì khác nữa?

Bài làm:

Em mong muốn được như các bạn trong hình ngoài ra em còn mong muốn được học những môn năng khiếu mà em thích và được bảo vệ sức khoẻ.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021