Các hình ảnh trên nói về những môi nguy hiểm nào từ con người?

  • 1 Đánh giá

2. Hậu quả từ những tình huống nguy hiểm từ con người

Các hình ảnh trên nói về những môi nguy hiểm nào từ con người?

Những hậu quả nào có thể xảy ra trong các tình huống trên?

Bài làm:

Những hậu quả có thể xảy ra:

1. Đuổi bắt có thể gây ngã cầu thang

2. Bắt nạt có thể gây ra ám ảnh, sợ hãi ảnh hưởng về tinh thần.

  • 26 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải GDCD 6 Cánh diều