Đọc thông tin sau trả lời câu hỏi: Từ lời khuyên của cô giáo Ngọc đã làm gì để vượt qua trở ngại của bản thân?

  • 1 Đánh giá

Khám phá

1. Tự nhận thức bản thân

a. Đọc thông tin sau trả lời câu hỏi:

Từ lời khuyên của cô giáo Ngọc đã làm gì để vượt qua trở ngại của bản thân?

b. Quan sát hình ảnh trả lời câu hỏi:

Em hiểu thế nào là tự nhận thức bản thân.

Bài làm:

a. Ngọc đã đặt mục tiêu khám phá điểm mạnh, điểm yếu và vượt qua môn khoa học tự nhiên.

b. Tự nhận thức bản thân là nhận ra điểm mạnh, điểm yếu, đặc điểm riêng của mình để hoàn thiện bản thân.

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải GDCD 6 Cánh diều