Cả lớp nghe bài hát Việt Nam ơi, nhạc và lời Minh Beta. Hãy nêu cảm xúc của mình về hình ảnh đất nước và con người Việt Nam qua bài hát.

  • 1 Đánh giá

Khởi động

Cả lớp nghe bài hát Việt Nam ơi, nhạc và lời Minh Beta.

Hãy nêu cảm xúc của mình về hình ảnh đất nước và con người Việt Nam qua bài hát.

Bài làm:

Việt Nam trong bài hát là hình ảnh những con người chan hoà với núi non, kết nối vòng tay xây dựng đất nước Việt Nam vững mạnh.

  • 89 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải GDCD 6 Cánh diều