Kể một tấm gương công dân Việt Nam tiêu biểu.

  • 1 Đánh giá

Vận dụng

1. Kể một tấm gương công dân Việt Nam tiêu biểu.

Bài làm:

1. Một số tốm gương tiêu biểu cho lòng uêu nước như:Trền Quốc Tuốn,Trần Bình Trọng,Võ Thị Sáu,Trần Quốc Toản, Hồ Chí Minh,Lê Văn Tám,...

=>Qua những tấm gương này ,em thấu những con người Việt Nam rất dũng cảm, dám dũng cảm hi sinh vệ đất nước. Từ đó nhộn thức đúng đắn về ý nghĩa trên, em sẽ cố gắng học tập thật tốt để mai sau trở thành một công dân tốt.

  • 124 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải GDCD 6 Cánh diều