Những việc làm nào dưới đây là biều hiện của tiết kiệm? Vì sao?

  • 1 Đánh giá

Luyện tập

1. Những việc làm nào dưới đây là biều hiện của tiết kiệm? Vì sao?

A. Giữ gìn quần áo, đô dùng, đô chơi.

B. Vẽ, bôi bàn ra sách vở, bàn ghé, tường lớp học.

C. Hoàn thành công việc đúng hạn.

D. Tắt các thiết bị điện khi không sử dụng.

E. Thường xuyên quên khoá vòi nước.

2. Hà đang dùng hộp bút màu rất tốt, nay lại được bạn tặng thêm một hộp giống hệt hộp đang đùng nhân dịp sinh nhật. Hà định bỏ hộp bút màu đang sử dụng để đùng hộp mới.

a) Bạn nghĩ của Hà đúng hay sai? Vì sao?

b) Em sẽ khuyên Hà như thế nào ?

3. Em đồng tình hay không đồng tình với ý kiến nào dưới đây? Vì sao?

A. Tiết kiệm tiền của là keo kiệt, bủn xin.

B. Tiết kiệm tiên của là chỉ tiêu hợp lí, không hoang phí.

C. Tiết kiệm tiền của vừa ích nước, vừa lợi nhà.

D. Tiết kiệm tiền của chỉ là việc của gia đình nghèo.

4. Em hãy cùng các bạn trao đổi, bày tỏ thái độ về các ý kiến dưới đây (tán thành hoặc không tán thành). Vì sao?

A. Tiết kiệm là việc giảm bớt hao phí trong sử dụng tài sản, lao động, thời gian và đồ dùng nhưng vấn đạt được mục tiêu đã định.

B. Tiết kiệm không có nghĩa là sóng qua loa, đại khái, cầu thả, tuỳ tiện trong nếp sống, nếp nghĩ, nói năng cộc lóc, trống không, tâm hồn nghèo nàn, trồng rỗng.

C. Hành vì thể hiện lối sóng tiết kiệm phải phù hợp với lứa tuổi, điều kiện của gia đình, bản thân và mới trường xã hội xung quanh.

Bài làm:

1. Việc làm thể hiện sự tiết kiệm là : D. Tắt các thiết bị điện khi không sử dụng.

2.

a) Em nghĩ bạn Hà sai vì khi hộp bút màu cũ của bạn vẫn dùng được hãy dùng hết rồi hãy sang hộp mới như thế sẽ tiết kiệm màu hơn.

b) Em sẽ khuyên Hà là hộp màu của bạn vẫn còn sử dụng được hãy dùng hết rồi hãy sang hộp mới như thế sẽ tiết kiệm hơn.

3.

Em đồng tình: B, C Vì tiết kiệm không chỉ giúp ích cho bản thân, mà chi phí nước nhà cũng giảm bớt.

Em không đồng tình: D, A Vì bất cứ ai cũng cần tiết kiệm, tiết kiệm trong mức quy định, không phung phí của cải, thời gian, tiền bạc mới là người sống đúng.

4. Em tán thành với các ý kiến trên vì tiết kiệm là giúp ích cho bản thân, gia đình nhưng nên tiết kiệm theo mức vừa phải đúng theo nhu cầu bản thân và xã hội.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải GDCD 6 Cánh diều