Phát động chiến địch “Kiên trì không bỏ cuộc”. Cả lớp lập một bán cam kết từ đầu năm học về việc tập thẻ dục 10 phút mỗi buổi sáng.

  • 1 Đánh giá

IV. Vận dụng

1. Phát động chiến địch “Kiên trì không bỏ cuộc”. Cả lớp lập một bán cam kết từ đầu năm học về việc tập thẻ dục 10 phút mỗi buổi sáng.

Bản cam kết ghỉ rõ:

Nội dung cam kết,

Thời gian,

Điều kiện;

Thành phần tham gia.

Người lập cam kết ghi rõ họ, tên và kí, người tham gia cam kết cũng nghỉ rõ họ tên và kí, bỏ mẹ kí người làm chứng.

Cuối mỗi tuần thống kê, tổng kết xem ai là người kiẻn trì thực hiện được đúng.

2. Em hãy lập kế hoạch rèn luyện tính siêng năng, kiên trì của cá nhân và tự đánh giá thực hiện của mình.

Bài làm:

2. Kế hoạch rèn luyện tính siêng năng của bạn thân

Sáng: dậy từ 6 giờ rèn luyện sức khoẻ

Chiều: Học bài mới

Tối : Làm bài mới , giúp mẹ.

  • 41 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải GDCD 6 Cánh diều