[Cánh Diều] Giải GDCD 6 bài 3: Siêng Năng, kiên trì

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài 3: siêng năng, kiên trì trang 15 sgk GDCD 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Cánh Diều" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Khởi động

Quan sát hình dưới đây và cho biết hai bạn có biểu hiện nào trong học tập?

=> Xem hướng dẫn giải

Khám phá

a) Vì sao Rô-bi vẫn tiếp tục luyện tập, dù không được mẹ đưa đến lớp?

b) Điều gi giúp Rô-bi thành công trong buổi biểu điễn âm nhạc?

c) Em hiểu thả nào là siêng năng, kiên trì?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Biểu hiện của siêng năng, kiên trì

a, Các nhân vật trong ảnh trên đã làm việc như thể nào ?

b, Tỉnh siêng năng, kiên trì được biên hiện như thể nào trong học tập, lao động và trong cuộc sống?

=> Xem hướng dẫn giải

3. Ý nghĩa của siêng năng và kiên trì

a) Qua thông tin trên, theo em siêng năng, kiên trì đã mang lại kết quả gì cho Ê-đi-xơn?

b) Siêng năng, tiên trì có ý nghĩa như thể nào đối với mỗi cá nhân và xã hội?

=> Xem hướng dẫn giải

III. Luyện tập

1. Có người cho rằng, siêng năng, kiên trì là nguồn gốc và điều kiện để dẫn đến thành cỏng. Em đông ý hay không đồng ý với ý kiến trên? Vì sao?

2. Em đồng ý với ý kiến nào dưới đây? Vì sao?

A. Trong thời đại công nghiệp 4.0, con người càng cần phải siêng năng, kiên trì.

B. Ai cũng cân phải siêng năng, kiên trì.

C. Những người thông minh không cản phải siêng nãng, kiên trì.

3. Buổi tối, Hải làm bài tập Tiếng Anh. Những bài đầu Hải giải rát nhanh, nhưng đến các bài sau Hải đọc thấy khó quá bèn suy nghĩ: “Mình sẽ không làm nữa, sang nhờ bạn Hoàng giải hộ”. Nhưng rồi, Hải lại bắn khoăn: “Liệu Hoàng có nhà không? Thôi, giờ sang nhà Liên chép bài của bạn vẫn chưa muộn, vì Liên ở ngay gân nhà mình”.

a) Em có đồng ý với suy nghĩ của Hải thông? Vĩ sao?

b) Nếu em là bạn của Hải, em có thê khuyên Hải điểu gì?

4 Kể về một tâm gương siêng năng, kiên trì mà em biết. Hãy chia sẻ với các bạn trong lớp.

5 . Em biểu thể nào về câu nói “Có công mài sắt có ngày nên kim”?

=> Xem hướng dẫn giải

IV. Vận dụng

1. Phát động chiến địch “Kiên trì không bỏ cuộc”. Cả lớp lập một bán cam kết từ đầu năm học về việc tập thẻ dục 10 phút mỗi buổi sáng.

Bản cam kết ghỉ rõ:

Nội dung cam kết,

Thời gian,

Điều kiện;

Thành phần tham gia.

Người lập cam kết ghi rõ họ, tên và kí, người tham gia cam kết cũng nghỉ rõ họ tên và kí, bỏ mẹ kí người làm chứng.

Cuối mỗi tuần thống kê, tổng kết xem ai là người kiẻn trì thực hiện được đúng.

2. Em hãy lập kế hoạch rèn luyện tính siêng năng, kiên trì của cá nhân và tự đánh giá thực hiện của mình.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải GDCD 6 Cánh diều