Quan sát hình dưới đây và cho biết hai bạn có biểu hiện nào trong học tập?

  • 1 Đánh giá

Khởi động

Quan sát hình dưới đây và cho biết hai bạn có biểu hiện nào trong học tập?

Bài làm:

Qua hình ảnh có thể thấy hai bạn có biểu hiện giúp đỡ nhau trong học tập.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021