Các bạn học sinh dưới đây sử dụng ưu điểm gì để tự nhận thức bản thân?

  • 1 Đánh giá

3. Cách tự nhận thức bản thân

Các bạn học sinh dưới đây sử dụng ưu điểm gì để tự nhận thức bản thân?

Ngoài các cách trên em còn biết nhận thức bản thân như thế nào?

Bài làm:

Các bạn học sinh dưới đây sử dụng ưu điểm để nhận thức bản thân là:

  • Suy nghĩ về ước mơ, ưu điểm, nhược điểm của bản thân
  • Tập chung nghe cô giáo giảng bài.
  • Đề ra mục tiêu " Tự tin nói trước đám đông."

Ngoài các cách trên em còn biết nhận thức bản thân bằng cách so sánh mình với tấm gương người tốt để nhận thức bản thân.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021