Cả lớp cùng nghe bài hát Thương người như thể thương thân, nhạc và lời Phạm Đăng Khương.Trả lời câu hỏi:

  • 1 Đánh giá

Khởi động

Cả lớp cùng nghe bài hát Thương người như thể thương thân, nhạc và lời Phạm Đăng Khương

Trả lời câu hỏi:

  • Nội dung bài hát thể hiện điều gì?
  • Những ca từ nào trong bài hát thẻ hiện nội dung đó?

Bài làm:

Sau khi nghe bài hát Thương người như thể thương thân, nhạc và lời Phạm Đăng Khương em có nhận xét:

  • Nội dung bài hát thể hiện tình cảm mến thương giữa người với người.
  • Những ca từ trong bài hát thẻ hiện nội dung: Lúc gian lan chia nhau từng tấm áo, ta đang sống giữa vòng tay mọi người, cùng tiếng ca, ước mơ cùng chung tiếng nói, thương người như thể thương thân.
  • 52 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải GDCD 6 Cánh diều