Đọc thông tin và trả lời câu hỏi. Hoà đã thực hiện tốt quyên và bổn phận nào của trẻ em?

  • 1 Đánh giá

3. Tìm hiểu trách nhiệm của gia đình, nhà trường, xã hội và bồn phận của trẻ em trong việc thực hiện quyền trẻ em

Đọc thông tin và trả lời câu hỏi:

Thông tin 1:

Là một xã ở Đông bằng sông Cửu Long, mặc dù điều kiện kinh tế - xã hội còn có khó khăn, nhưng Uỷ ban nhân dân xã T luôn quan tâm đến việc thực hiện quyền trẻ em. Xã đã huy động nguồn lục trong xã hội để có kinh phí sửa sang trường lớp, mua trang thiết bị và đồ đùng học tập cho trường trung học cơ sở và hai trường tiêu học. Phong trào học tập của xã được đầy mạnh đến mỗi gia đình có trẻ em. Vì vậy 100% trẻ em trong xã đều đến trường đúng tuổi quy định, trong đó nhiêu cháu là học sinh giỏi của lớp, của trường và đạt danh hiệu trong các kì thí học sinh giới cắp huyện và cấp tỉnh.

a) Uỷ ban nhân dân xã T đã thực hiện quyền trẻ em ở xã mình như thể nào?

b) Việc làm của uỷ ban nhân dân xã T đã tác động đến thực hiện quyền trẻ em trong xã như thế nào?

Thông tin 2:

Vốn thông mình, chăm chỉ, nhưng vì nhà nghèo nên mới học hết lớp 5, Hoà đã phải nghĩ đến chuyện thôi học, ở nhà lao động để kiểm sóng. Nhưng khi được cô giáo và bạn bè ở lớp khuyên nhủ, Hoà đã bỏ ý định thôi học, vừa đ học vừa làm việc nhà phụ giúp bố mẹ. Hoà không những không phải bỏ học. mà côn trở thành học sinh giỏi của lớp 6A.

a) Hoà đã thực hiện tốt quyên và bỗn phận nào của trê em?

b) Em có thể học tập được điều gi của bạn Hoà?

Bài làm:

a) Uỷ ban nhân dân xã T đã thực hiện quyền trẻ em ở xã mình bằng cách huy động nguồn lục trong xã hội để có kinh phí sửa sang trường lớp, mua trang thiết bị và đồ đùng học tập cho trường trung học cơ sở và hai trường tiểu học. Phong trào học tập của xã được đầy mạnh đến mỗi gia đình có trẻ em.

b) Việc làm của uỷ ban nhân dân xã T đã tác động đến thực hiện quyền học tập của trẻ em.

Thông tin 2:

a) Hoà đã thực hiện tốt quyền được học tập của trẻ em.

b) Em có thể học tập của bạn luôn cố gắng học tập dù là ở bất kì hoàn cảnh nào.

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải GDCD 6 Cánh diều