Quan sát hình ảnh dưới đây và cho biết biểu hiện của tính tự lập.

  • 1 Đánh giá

2. Biểu hiện của tính tự lập

a, Quan sát hình ảnh dưới đây và cho biết biểu hiện của tính tự lập.

b, Liệt kế những biểu hiện của tính tự lập và trái với tự lập theo mẫu.

Bài làm:

a, Biểu hiện của tự lập

Tự tin, tự làm lấy việc của mình.

Bản lĩnh, tự mình tìm cách vượt qua khó khăn.

Có ý chí nỗ hực phấn đấu, kiên trì, bền bỉ thực hiện kế hoạch đã đề ra.

b, Biểu hiện của tính tự lập. Biểu hiện trái với tự lập

Trong sinh hoạt hằng ngày: Luôn tự làm việc của bản thân mà không cần ai nhắc nhở. Được nhắc nhở mới làm

Trong học tập: Luôn tự giác học bài và làm bài tập ở nhà. Không tự giác làm bài tập về nhà

Trong lao động: Luôn học hỏi, tiếp thu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Không tự giác làm việc, bảo mới làm

  • 36 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải GDCD 6 Cánh diều