Đáp án đề thi thử THPT quốc gia môn Địa năm 2017 Đề 5

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

ĐÁP ÁN THI THỬ TỐT NGHIỆP MÔN ĐỊA NĂM 2017

CỦA TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG – HẢI DƯƠNG

Câu hỏi

Đáp án

Câu hỏi

Đáp án

Câu 1

D

Câu 21

C

Câu 2

A

Câu 22

D

Câu 3

A

Câu 23

D

Câu 4

B

Câu 24

D

Câu 5

C

Câu 25

B

Câu 6

A

Câu 26

D

Câu 7

B

Câu 27

D

Câu 8

C

Câu 28

D

Câu 9

C

Câu 29

C

Câu 10

C

Câu 30

D

Câu 11

C

Câu 31

A

Câu 12

A

Câu 32

B

Câu 13

B

Câu 33

B

Câu 14

D

Câu 34

C

Câu 15

A

Câu 35

C

Câu 16

A

Câu 36

C

Câu 17

D

Câu 37

B

Câu 18

C

Câu 38

A

Câu 19

B

Câu 39

A

Câu 20

A

Câu 40

B

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021