Đặt câu trần thuật để thể hiện lời hứa hẹn, xin lỗi, chúc mừng, cảm ơn, cam đoan.

  • 1 Đánh giá

c) Đặt câu trần thuật để thể hiện lời hứa hẹn, xin lỗi, chúc mừng, cảm ơn, cam đoan.

Bài làm:

Hứa hẹn : Ngày mai chắc chắn em sẽ đến đúng giờ.

Xin lỗi : Em chân thành xin lỗi cô.

Chúc mừng : Em chúc cô có một ngày Nhà giáo vui vẻ.

Cảm ơn : Mình cảm ơn món quà của cậu nhé.

Cam đoan : Tôi xin cam đoan những điều tôi nói trên đây là đúng.

  • 93 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021