Đặt hai câu bộc lộ cảm xúc:

  • 1 Đánh giá

c) Đặt hai câu bộc lộ cảm xúc:

(1) Trước tình cảm của một người thân dành cho em.

(2) Khi em nhìn thấy mặt trời mọc.

Bài làm:

(1) Con cảm ơn cô biết chừng nào!

(2) Chao ôi! Mặt tời mọc thật đẹp thay!

  • 19 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN văn 8 tập 2