Đề thi thử THPT quốc gia môn toán năm 2017- Đề tham khảo số 8

  • 1 Đánh giá

Đây là đề thi mình sưu tầm được- đề thi khá hay, bám sát chương trình ôn thi THPT.

Câu 22. Trong các số phức z thỏa mãn . Tìm giá trị lớn nhất của $|z|$.

A. 1.

B. 2.

C. .

D. .

Câu 47. Có hai chiếc cọc cao 10 m và 30 m lần lượt đặt tại hai vị trí A B , . Biết khoảng cách giữa hai cọc bằng 24 m. Người ta chọn một cái chốt ở vị trí M trên mặt đất nằm giữa hai chân cột để giăng dây nối liền hai đỉnh C và D của cọc (như hình vẽ). Hỏi ta phải đặt chốt ở vị trí nào để tổng độ dài của hai sợi dây đó là ngắn nhất?

A. AM=12m, BM=12m.

B. AM=7m, BM=17m.

C. AM=4m, BM=20m.

D. AM=6m, BM=18m.

Câu 50. Cho hình chữ nhật MNQP nội tiếp trong một nửa đường tròn bán kính R. Chu vi hình chữ nhật lớn nhất khi tỉ số bằng:

A. 2.
B. 4.
C. 1.
D. 0,5

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải

=> Xem hướng dẫn giải


  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021